IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship Div I,Group B
Ljubljana
SLOVENIA
15.04 - 21.04.2001

WSIB.jpg (3658 bytes)

Team China


Team Roster

No NameDate of BirthPositionL/RHeightWeightClub
1 LIU Xue 04.10.72GKR 178 80 Harbin
2 LIU Wen 24.11.74DL 180 82 Qiqihar
3 WANG Dahai 18.06.78DL 183 78 Harbin
4 YIN Kai 08.11.76DL 177 79 Harbin
5 ZHAO Liang 24.09.78FR 178 75 Harbin
6 LIU Lei 07.07.77DL 176 85 Harbin
7 PAN Zhiqiang 01.02.75DR 185 91 Qiqihar
9 CHEN Guanghua 10.06.73FR 188 95 Qiqihar
11 WANG Jianye 27.11.79FL 185 85 Qiqihar
12 MA Hang 24.01.78DR 176 77 Harbin
14 PAN Yuqiang 25.05.71FR 175 75 Harbin
15 WU Guofeng 19.03.72FR 185 80 Harbin
16 LIU Henan 30.11.76FL 180 92 Qiqihar
18 SU Yao 07.02.77DR 181 77 Harbin
19 HU Jiang 14.02.76FR 179 85 Qiqihar
21 JIN Tairi 05.02.78FL 175 71 Jiamusi
23 WANG Xiaoliang 24.06.81FL 179 90 Qiqihar
24 MENG Xiangsen 28.02.75FR 176 80 Harbin
25 ZHANG Lei 29.09.78FL 182 80 Harbin
27 AN Kaifeng 16.03.78FL 181 78 Qiqihar
28 ZHOU Yudi 31.01.80DR 188 88 Qiqihar
30 GENG Hua 11.04.69GKR 177 77 Qiqihar


Team Officials

Title Name
Head Coach WANG Jingang
Assistant Coach CHEN Shengwen
Team Leader YU Tiangde
Equipment Manager JI Junfeng
Doctor WANG Jialin